Brand, lyn og/eller el-skade

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål.

Vær opmærksom på, at reparationer ikke må sættes i gang, og at skadede genstande ikke må smides væk, før vi eller vores konsulent har godkendt det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:

Beskrivelse af skaden:

 Skadedato?
 Hvor skete skaden?
 Var brandvæsenet tilkaldt?
Hvis ja, da hvilken station?
 Beskrivelse af skaden:
 Har der været åben ild?
 Har der været kortslutning?
 Er der tegn på at ejendommen er ramt af lyn?
 Kan de skadede ting repareres?
Pris:
Reparatør:
Telefon:

Ejerforhold:

 Tilhører tingene forsikringstager?
Hvis nej, anfør navn på ejer:
Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringsforhold:

 Er der tegnet forsikrings for samme skade i andet selskab?
Hvis ja, angiv da selskabets navn:
Telefonnr.:

Skadeopgørelse 1:

Genstandens art, mærke/typenr.:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 2:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 3:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Tæppeskade

På hvilket underlag ligger tæppet?
I hvilket rum ligger tæppet?
Er tæppet fastgjort?
Hvis ja, hvordan?
Tæppets størrelse i m2?
Tæppets alder?
Skadet areal i m2?
Købspris i dag?

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden: (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Eventuelle bemærkninger:

Noter eventuelt yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på sendknappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS