Skadeanmeldelser, Familiens Basisforsikring 2

Du kan anmelde nedennævnte typer af skader på din forsikring.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Dokumentation

For at få erstatning må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen – i det omfang, du er i besiddelse heraf – indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. Det er derfor en god idé at gemme kvitteringer for alle nyere ting. For langvarige forbrugsgoder bør disse gemmes i mindst 5 år. Købes tingene privat, bør du sikre dig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes, og hvad prisen er.

Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriser er det som regel muligt at få de handlende til at udstede en erklæring.Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, kan du risikere, at vi afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn.

Reparation

Vær opmærksom på, at reparationer ikke må sættes i gang, og at skadede genstande ikke må smides væk, før vi har godkendt det.

Skadeanmeldelser:

Hvad vil du anmelde?Online anmeldelse:Udskriv tom blanket:
F/L Brandskade og lyn:Udfyld formularHent blanket
Vandskade:Udfyld formularHent blanket
Frostsprængning:Udfyld formularHent blanket
Storm, skybrud og tøbrud:Udfyld formularHent blanket
Køle- og dybfrost:Udfyld formularHent blanket
Færdselsskade:Udfyld formularHent blanket
Cykeltyveri:Udfyld formularHent blanket
Indbrudstyveri, simpelt tyveri/overfald/hærværk:Udfyld formularHent blanket
Rejsegods - beskadigelse under transport, bortkomst, tab eller beskadigelse i øvrigt:Udfyld formularHent blanket
Elektriske skader:Udfyld formularHent blanket
Anden pludselig skade og funktionssvigt:Udfyld formularHent blanket
Øvrige skader:Læs mereHent blanket
Søg på Gartnernes Forsikring GS