Cykeltyveri

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål. 

Der er særlige krav til dokumentation ved cykeltyveri:

  • Din cykels stelnummer skal altid oplyses. Vi kan ikke påtage os at udbetale erstatning for en cykel uden stelnummer. Hvis du har købt din cykel uden for Danmark, skal du derfor sørge for at få svejset stelnummer på. 
  • Cyklen skal være forsynet med en godkendt lås. Det originale låsebevis skal indsendes til os som dokumentation for, at cyklen var forsynet med en godkendt lås. 
  • Alle cykeltyverier skal anmeldes til politiet. 
  • Hvis cyklen er under 1 år gammel, bedes du indsende købskvittering for cyklen. 
  • Hvis cyklen er købt brugt og fuldstændigt istandsat, bedes du indsende dokumentation for istandsættelsen.

Af hensyn til politiets efterforskning vil der normalt gå 14 dage, før erstatningen udbetales.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelsen af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77. 

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:
 Skaden vedrører:
Hvis erhverv, vedrører skaden da momsregistreret firma?
Hvis ja, anfør firmaets CVR nr.:

Beskrivelse af skaden:

 Hvilken dato blev tyveriet opdaget?
Hvad tid?
 Hvor blev cyklen stjålet?
 Adresse:
 Postnr. og by:
 Hvilken dato blev cyklen stillet på stedet?
 Var cyklen låst med en godkendt lås?

Originalt låsbevis udleveret af forhandleren ved køb af lås til cyklen skal indleveres/indsendes med brevpost.

 Er skadevolder kendt?
Hvis ja, navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Tyveriet skal anmeldes til politiet

 Hvilken politistation er tyveriet anmeldt til?
 Dato for politianmeldelse?
Eventuelt journalnummer?
 Er cyklen kommet til veje?
Hvis ja, hvilke skader har cyklen?

Udbedring:

Kan den tilvejekomne cykel repareres?
Hvis ja, anfør da reparationspris:
Reparatør:
Telefonnr.:

Om cyklen:

 Mærke?
Antal gear?
 Farve?
 Stelnummer?
Hjulstr?
 Type?
Årgang?
 Dato for køb af cyklen?
 Købspris dengang?
 Blev cyklen købt som brugt?
 Hvad koster en tilsvarende ny cykel i dag eksklusive ekstraudstyr?
 Hvad koster ekstraudstyr i dag?

Ejerforhold:

 Tilhører den stjålne cykel dig?
Hvis nej, er cyklens ejer enlig, udeboende barn under 21 år?
Hvis nej til begge ovenstående, anfør da ejerens navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringsforhold:

 Er der tegnet forsikring for samme skade i andet selskab?
Hvis ja, angiv da selskabets navn og policenr.:

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden (dog ikke låsebevis som skal indleveres/sendes i original): (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Eventuelle bemærkninger:

Noter eventuelle yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:
 Kontaktperson:
Hvis "Anden" er valgt, anfør da kontaktpersonens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på sendknappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS