Indbrudstyveri, simpelt tyveri/overfald/hærværk

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål.

Vær opmærksom på, at reparationer ikke må sættes i gang, og at skadede genstande ikke må smides væk, før vi eller vores konsulent har godkendt det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:
 Skaden vedrører:
Hvis erhverv, vedrører skaden da momsregistret firma?
Hvis ja, anfør da firmaets CVR nr.:

Beskrivelse af skaden:

 Dato for tyveriet (eller hærværket)?
 Hvor skete skaden?
 Hvornår blev det opdaget? (Dato/Tid)
 Tyveri fra bygning?
 Tyveri fra bil?
Beskrivelse af synlige tegn på indbrud:
 Er skadevolder kendt?
Hvis ja, navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Udbedring:

 Kan de beskadigede ting repareres?
Hvis ja, anfør da reparationspris:
Reparatør:
Telefonnr.:

Politianmeldelse:

 Er der optaget politirapport?
Hvis ja, hvilken dato?
Hvilken politistation?
Eventuelt journalnummer?

Ejerforhold:

 Tilhører tingene dig?
Hvis nej, er tingenes ejer enlig, udeboende barn under 21 år?
Hvis nej til begge ovenstående, anfør da ejerens navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringsforhold:

 Er der tegnet forsikrings for samme skade i andet selskab?
Hvis ja, angiv da selskabets navn og policenr.:

Skadeopgørelse 1:

Genstandens art, mærke/typenr.:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 2:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 3:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden: (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Eventuelle bemærkninger:

Notér eventuelle yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:
 Kontaktperson:
Hvis "Anden" er valgt, anfør da kontaktpersonens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på sendknappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS