Køle-/dybfrost

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål. 

Hvis skaden er af mindre omfang og det beskadigede skal destrueres, tag da venligst fotos af det beskadigede som dokumentation. 

Hvis skaden er af større omfang, kontakt os da telefonisk, inden det beskadigede destrueres. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:
 Skaden vedrører:
Hvis erhverv, vedrører skaden da momsregistreret firma?
Hvis ja, anfør firmaets CVR nr.:

Beskrivelse af skaden:

 Skadedato?
 Hvor skete skaden?
 Har der været åben ild?
 Har der været kortslutning?
 Er der tegn på at ejendommen er ramt af lyn?
 Har du selv afbrudt ved en fejl?
 Har andre afbrudt ved en fejl?
Hvis ja til at andre har afbrudt ved en fejl, anfør da navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Udbedring:

 Kan de skadede ting repareres?
Hvis ja, anfør reparationspris:
Reparatør:
Telefonnr.:

Ejerforhold:

 Tilhører tingene forsikringstager?
Hvis nej, er tingenes ejer enlig, udeboende barn under 21 år?
Hvis nej til begge ovenstående, anfør da ejerens navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringsforhold:

 Er der tegnet forsikrings for samme skade i andet selskab?
Hvis ja, angiv da selskabets navn og policenr.:

Fryse- og/eller køleelement:

 Størrelse i liter?
 Årgang?
 Fabrikat?
 Er der sket skade på fryse- /køleelementet?

Skadeopgørelse:

 Notér det beskadigede, m.v.:

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden: (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Bemærkninger:

Notér eventuelle yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:
 Kontaktperson:
Hvis "Anden" er valgt, anfør da kontaktpersonens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på send-knappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS