Rejsegods - beskadigelse under transport, bortkomst og tab

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål.

Vær opmærksom på at ved skade på rejsegods sket under flytransport, skal skaden anmeldes i lufthavnen inden 7 dage efter rejsens afslutning. Som kvittering for anmeldelsen får du udleveret en "P.I.R." (Property Irregularity Report).

Der er særlige krav til dokumentation ved skader på rejsegods sket under flytransport. Du bedes sørge for at vi modtager følgende:

  • P.I.R.
  • Flybilletomslag med passagerkuponen
  • Eventuelt Baggage Service Card.

Vær opmærksom på, at reparationer ikke må sættes i gang, og at skadede genstande ikke må smides væk, før vi eller vores konsulent har godkendt det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:
 Skaden vedrører:
Hvis erhverv, vedrører skaden da momsregistreret firma?
Hvis ja, anfør firmaets CVR nr.:

Beskrivelse af skaden:

 Skadedato:
 Hvor skete skaden?
 Beskrivelse af skaden:
 Er skadevolder kendt?
Hvis ja, navn:
Adresse:
Postnr. og by:
 Er skaden anmeldt til transportør/handlingselskab?
Hvis ja, angiv transportør/handlingselskabets navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Hvilken dato er anmeldelse foretaget?
 Hvilken dato foretog du udrejse?
 Hvilken dato foretog du hjemrejse?

Udbedring:

 Kan det beskadigede repareres?
Hvis ja, anfør da reparationspris:
Reparatør:
Telefonnr.:

Forsikringsforhold:

Er der tegnet særskilt rejseforsikring?
Hvis ja, angiv da selskabets navn og policenr.:
Evt. skadenr.:

Politianmeldelse:

Ejerforhold:

 Tilhører tingene forsikringstager?
Hvis nej, er tingenes ejer enlig, udeboende barn under 21 år?
Hvis nej til begge ovenstående, anfør da ejerens navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Skadeopgørelse:

 Notér det beskadigede, m.v.:

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden: (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Eventuelle bemærkninger:

Notér eventuelle yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:
 Kontaktperson:
Hvis "Anden" er valgt, anfør da kontaktpersonens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på sendknappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS