Væske- og vandskader, siveskader (lejere)

De oplysninger, du giver os, er vores grundlag for at behandle skaden. Derfor bedes du besvare spørgsmålene omhyggeligt og supplere, hvis der er særlige forhold, som ikke fremgår af de stillede spørgsmål.

Vær opmærksom på, at reparationer ikke må sættes i gang, og at skadede genstande ikke må smides væk, før vi eller vores konsulent har godkendt det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med anmeldelse af skaden, kan du altid kontakte skadeafdelingen på tlf.nr. 43 71 17 77.

Felter markeret med skal udfyldes

Forsikringstager:

 Kundenummer:
 Navn:
 Adresse:
 Postnummer:
 By:
 CPR. nr.:
E-mail adresse:
Telefon mellem kl. 9 - 16:
Telefon efter kl. 16:
Vi udbetaler en eventuel erstatning til forsikringstagerens NemKonto. Hvis vi skal udbetale til en anden konto, bedes du anføre reg.nr. og kontonr.:
 Skaden vedrører:
Hvis erhverv, vedrører skaden da momsregistreret firma?
Hvis ja, anfør firmaets CVR nr.:

Beskrivelse af skaden:

 Skadedato?
 Hvor skete skaden?
 Hvor kom væsken/vandet fra?
Hvad er årsagen?
Er væsken/vandet:
Hvis "Andet" er valgt, angiv da nærmere:
 Er der samtidig sket skade på bygningen?
Hvis ja, anfør da hvilken skade:

Gulvtæpper:

 Er der skade på gulvtæppe?
Hvis ja, i hvilket rum lå gulvtæppet?
Angiv tæppetype:
Angiv tæppets alder:
Tæppet lå på:
Hvis "Andet" er valgt, angiv da nærmere:
Tæppets størrelse (længde x bredde):
Skadens størrelse (længde x bredde):

Udbedring:

 Kan de skadede ting repareres?
Hvis ja, anfør da reparationspris:
Reparatør:
Telefonnr.:

Ejerforhold:

 Tilhører tingene forsikringstager?
Hvis nej, er tingenes ejer enlig udeboende barn under 21 år?
Hvis nej til begge ovenstående, anfør da ejerens navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringsforhold:

 Er der tegnet forsikrings for samme skade i andet selskab?
Hvis ja, angiv da selskabets navn og policenr.:

Skadeopgørelse 1:

Genstandens art, mærke/typenr.:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 2:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Skadeopgørelse 3:

Genstandens art, mærke/typenummer:
Indkøbsår og måned:
Indkøbspris:
Værdi efter skaden:
Nyværdi:

Eventuelle bilag:

Her kan du vedhæfte bilag, billeder eller andet der har relevans for skaden: (Max. 15 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Eventuelle bemærkninger:

Notér eventuelle yderligere bemærkninger til skadeanmeldelsen her:
Kontaktperson:
Hvis "Anden" er valgt, anfør da kontaktpersonens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefonnr.:
E-mail adresse:

Når alle felter i anmeldelsen er udfyldt, kan den sendes direkte til Gartnernes Forsikring, ved at klikke på sendknappen herunder.

Søg på Gartnernes Forsikring GS