Familiens Dyreforsikring for hund/kat

Ansøgning om tilskud pr. brev eller pr. e-mail   

1. Pr. brev:  
Når du ansøger om tilskud i henhold til din Familiens Dyreforsikring, bedes du indsende de originale, kvitterede dyrlægeregninger til os påført kundenummer/ policenummer.   Dyrlægen skal tydeligt anføre følgende: 

  • Sikker identitet på det behandlede dyr (chipnr., tatonr., racenavn, køn, alder), 
  • behandlingsdato, 
  • behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold og 
  • diagnose.

Du bedes indsende regningerne til os umiddelbart efter endt behandling/behandlingsforløb. Hvis du ønsker kopi af regningerne til eget brug, bedes du selv tage en kopi af disse, da vi ikke returnerer de modtagne regninger.

2. Pr. e-mail til skade@garfors.dk:  
Samme oplysninger som ovenfor, hvor du til e-maillen: skade@garfors.dk vedhæfter den scannede dyrlægeregning med de nævnte oplysninger og husk altid kundenummer/policenummer.

Dækning

  • Familiens dyreforsikring for hund dækker maksimalt kr. 20.000,- pr. forsikringsår.
  • Familiens dyreforsikring for kat dækker maksimalt kr. 15.299,- (indeksreguleret) pr. forsikringsår.
  • Der gælder en selvrisiko på kr. 764,- (indeksreguleret) pr. diagnose pr. behandlingsperiode.
  • En behandlingsperiode/sygdomsforløb er på maks. 60 dage fra første dyrlægekonsultation.
  • Tilskud betales for hver behandlingsperiode med 80 % af de dækningsberettigede dyrlægeudgifter, der overstiger selvrisikoen.
Søg på Gartnernes Forsikring GS