Erhvervsforsikringer

Mange virksomhedsejere undervurderer deres aktiver og typisk er mange virksomheder underforsikret. Det kan være et stort problem når skaden sker. Der er derfor vigtigt at du mindst en gang om året, i samarbejde med din lokale assurandør, gennemgår dit forsikringsbehov eller ved større om- og nybygninger og anskaffelser af nye maskiner, køretøjer og andre udvidelser.

De typiske erhversforsikringsbehov er omfattet af følgende:

Søg på Gartnernes Forsikring GS