Arbejdsskadeforsikring

Alle, der udfører varigt eller midlertidigt arbejde i Danmark, er omfattet af lov om sikring mod følgeraf arbejdsskade.
Det gælder også arbejde i den private husholdning og private tjenester for en arbejdsgiver og dennes husstand. Det er udenbetydning, om arbejdet aflønnes.

Hvad forstås ved en arbejdsskade.

  • Ulykkestilfælde, som skyldes arbejdet ellerarbejdsforholdene.
  • Skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed,som skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.
  • Pludselige løfteskader.
  • Erhvervssygdomme.

Hvem har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring

Enhver, der i sin bedrift, husstand eller på anden måde varigt eller midlertidigt beskæftiger andre personer, har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Med hensyn til erhvervssygdomme skal arbejdsgiveren tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

For medhjælp i den private husholdning er der kun forsikringspligt, såfremt den samlede beskæftigelse i husholdningen (inkl. havearbejde og lignende) overstiger 400 timer om året.

Selvstændige erhvervsdrivende kan for sig selv og for medhjælpende ægtefæller på frivillig basis tegne arbejdsskadeforsikring.

Hvilke ydelser kan man få

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade giver ret til følgende ydelser:

  • Sygebehandling, optræning, hjælpemidler m. m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Overgangsbeløb ved dødsfald.
  • Erstatning for tab af forsørger.
  • Godtgørelse til efterladte.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS