Butiksforsikring

Blomster-, frugt- og grøntbutikker har i dag et stort sortiment af varer. Butikkerne har derfor brug for en helt speciel forsikringsdækning, som vi tilbyder som tillæg til vor løsøreforsikring.

I vort selskab får du både råd og vejledning og kan tegne netop de forsikringer, der er behov for i din virksomhed.

Hvilke forsikringer kan indtegnes

 • Arbejdsskade.
 • Erhvervs- og produktansvar.
 • Løsøre (brand-, tyveri- og vandskade samt driftstab).
 • Motorkøretøj.
 • Brand og bygningsbeskadigelse.
 • Køle - frys.
 • Maskinkasko - edb forsikring.
 • Transport.

I den specielle “butikspakke” - tillæg til løsøreforsikringen - kan vi tilbyde:

 • Glas og sanitet (ud- og indvendige ruder, glas,spejle, skilte af glas samt kummer).
 • Simpelt tyveri af handelsvarer, emballage, inventar og udvendig facadeudsmykning.
 • Transportskader af handelsvarer og emballage.
 • Hærværksskader og påkørsel.
 • Låseomstilling.
 • Meromkostninger.

Butikspakken indeholder en maksimal forsikringssum for de enkelte dækninger, og der gælder en obligatorisk selvrisiko også for løsøreforsikringen.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS