Bygningsbeskadigelse

Det er ikke kun brand, der kan ødelægge driftsbygninger og brínge virksomheden i en alvorlig økonomisk situation. Anden bygningsbeskadigelse såsom stormskade, sky- og tøbrudsskade, bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk er andre faktorer, som an bør tage højde for.

Vi kan derfor tilbyde at forsikre virksomhedens bygninger mod bygningsbeskadigelse.

Forsikring er en uundværlig investering, især når man tænker på de store værdier, som dirftsbygningerne repræsenterer.

Hvad omfatter forsikringen

Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet værende bygninger inklusiv fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv.

Endvidere omfattes fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, murede hegn og faste installationer, faste maskiner og anlæg hørende til bedriften. Forsikringen tegnes normalt som nyværdiforsikring, hvor de forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:

  • Storm, skypumpe og snetryk.
  • Voldsomt sky- eller tøbrud.
  • Bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk.
  • Pludselig udstrømning af vand, olie og kølevædske.
  • Frostsprængning af røranlæg.
  • Bygningsbeskadigelse ved væltende og nedstyrtende genstande.
  • Påkørsel.

Forsikringen kan udvides med kaskodækning for glas og sanitet.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS