Forsikring mod produktionstab

Gennem de senere år er der sket en stor udvikling inden for væksthusbyggeri og især de tekniske indretninger. Det betyder, at risikoen for et teknisk svigt er stor, og et uheld kan ødelægge en produktion totalt.

Det eneste rigtige er at tegne en produktionstabsforsikring, som træder til, hvis produktionsapparatet svigter.

Hvad omfatter forsikringen.

Der ydes erstatning for forsikrede produkter, der er blevet ødelagt, beskadiget eller værdiforringet som følge af:

 1. At den foreskrevne eller sædvanlige temperatur ikke er overholdt, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens produktionsapparat.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse i strøm-, gas- eller fjernvarmeforsyning.

 2. Manglende vanding, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens vandforsyning og pumper indtil gødningsblander.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse af eller forstyrrelse i vandforsyningen.

 3. Ledningsvand, vanddamp eller kølemedium, der pludselig og uforudset og på uregelmenteret måde strømmer ud af ejendommens vandforsynings-, opvarmnings-, køle- eller klimaanlæg.

 4. Ildsvåde, dvs. løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft.

Samtlige kulturer i væksthuse er forsikret efter første-risikoprincippet, og er dækket indtil en fastsat sum inklusiv tabt fortjeneste (dækningsbidrag).

På forsikringen er der en obligatorisk selvrisiko på 10% af enhver skade, dog mindst kr. 2.500 og maksimalt kr. 75.000 (2005).

Ved en større frivillig selvrisiko end den obligatoriske, ydes der rabat i præmien.

Forsikringen kan udvides med en katastrofedækning for skade forårsaget af visse plantesygdomme og skadedyr. For denne udvidelse gælder en selvrisiko på kr. 100.000 af enhver skade.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS