Lastbilforsikring

Lastbilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker skade, der forvoldes af andres ting og andre personer ved et færdselsuheld. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring og en transportforsikring.

Hvad dækker forsikringen

Ansvarsforsikring:

  • Forsikringen kan bestå af en ansvarsforsikring, der dækker sikredes erstatningsansvar for:
  • Skade forvoldt ved lastbilens brug som køretøj.
  • Skade forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af påhængskøretøj, hvis det fremgår af policen, at lastbilen er registreret med godkendt trækkrog.
  • Personskade, som overgår forsikringstageren, når denne ikke selv er fører af lastbilen.

 

Kaskoforsikring:

Forsikringen kan bestå af en kaskoforsikring, der dækker enhver skade på den forsikrede lastbil samt tab af lastbilen ved tyveri eller røveri.

 

Transportforsikring:

Forsikringen kan udvides med en transportforsikring, der dækker skade på eller tab af de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser i Danmark.

  • Under transport
  • Under lastbilens henståen eller under ophold undervejs i transporten.
  • Under op-, hen. og nedbæring i forbindelse med transport.

 

 

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her

Hent produktblad her

Søg på Gartnernes Forsikring GS