Motorkøretøjsforsikring - erhverv

Færdselsloven kræver, at et motorkøretøj skal ansvarsforsikres. Den lovpligtige ansvarsforsikring kan suppleres med en fuld kaskoforsikring.

Motorkøretøjsforsikring gælder for varebiler samt kørende landbrugs- og arbejdsredskaber til erhvervsmæssig brug.

Vores motorkøretøjsforsikring for varebiler bliver indplaceret i bonusklasser alt efter skadeforløb.

Hvad dækker forsikringen

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker skade, der forvoldes på andre personer eller andres ting ved færdselsuheld. Der dækkes med de til enhver tid gældende summer i færdselsloven.

Kaskoforsikringen dækker skader på bilen ved påkørsel, brand, tyveri m.m.

Endvidere er kaskoforsikringen for varebiler under 3.5 ton udvidet med en redningsforsikring i udlandet (SOS-dækning).

 

Friskadedækning

Det er ikke alle skader, der medfører højere præmie eller betaling af selvrisiko.

Hvis  man er uden skyld i skaden, og en ansvarlig modpart kendes, skal man ikke betale noget.

Det samme er tilfældet ved de såkaldte ”friskader”, hvorved menes:

  • Skade alene på køretøjets spejlglas, ruder og lygteglas.
  • Skade som følge af brand.
  • Skade som følge af tyveri og røveri. 
  • Skade som følge af nedstyrtning af genstande på køretøjet.

Eliteskadedækning – dog kun på trin 10

For kunder, der kører i eliteklassen, gælder der en særlig eliteskadedækning, som kan benyttes indenfor en periode af 3 år. Det er en betingelse, at der alene er sket skade på eget køretøj, og at skadebeløbet ikke overstiger kr. 20.000.

Trin 12 for elitebilister!

Kunder der har kørt skadefri i 8 år har mulighed for at komme på det billigere trin 12, hvor man kun oplever bonustab, hvis man har mere end én bonusbelastende skade hvert andet år. Forsikringen omfatter både ansvar og kasko og en selvrisiko på 5000 kr. af enhver skade. Trækkrog er gratis meddækket.

 

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Søg på Gartnernes Forsikring GS