Storm- og haglskadeforsikring

Ingen er herre over, om det stormer, hagler eller sner.

Selv om virksomhederne i dag gør meget for at begrænse eventuelle skader, er det alligevel betryggende at have en storm- og haglskadeforsikring, som dækker det enkelte gartneris behov.

Siden 1945 har vi tegnet storm- og haglskadeforsikring for dansk gartneri, hvorfor vi trygt kan sige, at intet andet forsikringsselskab har vores ekspertise i at vurdere væksthuse og kulturer.

Vi har fagfolk, som træder til, når skaden er sket, og som også anbefaler tiltag med henblik på forebyggelse af skader.

Hvad omfatter forsikringen

Væksthusanlæg inklusiv installationer og gardiner samt kulturer i væksthuse kan indtegnes til storm-, hagl- og snetryksforsikring.

Samtlige kulturer i væksthuse forsikres efter førsterisikoprincippet, således at der dækkes indtil en fastsat sum pr. væksthus inklusiv tabt fortjeneste (dækningsbidrag).

På forsikringen er der en obligatorisk selvrisiko på 10% af enhver skade, dog mindst kr. 2.500 og maksimalt kr. 75.000 (2012).

Ved en større frivillig selvrisiko end den obligatoriske, ydes der rabat i præmien.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS