Tekniske forsikringer

Den moderne teknik er et uundværligt hjælpemiddel, når det hele fungerer tilfredsstillende.

Men den dag, hvor teknikken bryder sammen, vil det være en økonomisk sikkerhed at have en forsikring, der træder til.

Ved en skade på en maskine kan der hurtigt opstå et driftstab, især hvis virksomheden ligger stille som følge af, at for eksempel fyrcentralen har driftstop eller edb-anlægget er brudt sammen.

Med vores tekniske forsikringer får du hurtigt hjælp, således at teknikken atter kan fungere!

Hvad omfatter forsikringerne

Maskinkaskoforsikring
Kan tegnes for blandt andet fyringsanlæg, kedelanlæg, pottemaskiner, styringstavler, transportbånd, gødnings- og klimacomputere og dækker skade ved pludselige og uforudsete hændelser, (dog ikke brand-, tyveri- og vandskade, som dækkes under løsøreforsikringen).

Maskindriftstabsforsikring
E
r et supplement til ovennævnte forsikring, og dækker driftstab som følge af, at de forsikrede maskiner og anlæg beskadiges ved pludselige og uforudsete hændelser.

Køleforsikring
Tegnes for varer, som opbevares i køle- eller fryseanlæg, og dækker skader forårsaget af temperaturstigning eller temperaturfald, som er en direkte følge af pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, ved strømafbrydelse eller anden pludselig, uforudset hændelse, (dog ikke brand-, tyveri- og vandskade, som dækkes under løsøreforsikringen).

Edb-forsikring
Dækker skade på edb-anlæg som følge af pludselige og uforudsete hændelser, herunder brand-, kortslutnings- og tyveriskader.
Forsikringen kan tillige omfatte databærerforsikring (retablering af data) samt dokumenterede meromkostninger.

All risks kombineret entreprise-/montageforsikring tegnes for bygninger under opførelse eller ombygning og dækker tab som følge af pludselig og uforudset skade på de forsikrede genstande.

Forsikringen kan udvides til at dække bygherreansvar.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS