Varebilforsikring

Varebilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker skade, der forvoldes på andres ting og andre personer ved et færdselsuheld.

Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen ved påkørsel, brand, tyveri mv.

 

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen kan bestå af følgende dækninger:

  • Ansvarsforsikring, som dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved varebilens brug som køretøj.
  • Kaskoforsikring, som dækker enhver skade på den forsikrede varebil samt tab af varebilen ved tyveri eller røveri.
  • Udvidet glas (Der opkræves ikke selvrisiko ved skader alene på bilens lygter, spejle og ruder. Hvis forruden skal udskiftes, opkræves der dog halv selvrisiko).
  • Vejhjælp, som dækker assistance for varebilen ved driftsstop eller uheld.
  • Transportforsikring, som dækker de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser i Danmark under transport.
  • Stilstandsforsikring, som dækker brand, tyveri og hærværk i stilstandsperioden.
  • Redningsforsikring i udlandet, som dækker, hvis kørslen ikke kan fortsætte på grund af uforudset driftsstop eller på grund af skade omfattet af kaskoforsikringen.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her

Hent produktblad her

Søg på Gartnernes Forsikring GS