Værd at vide om forsikringssvindel

En forsikringsaftale bygger på gensidig tillid mellem kunde og forsikringsselskab. I Gartnernes Forsikring har vi tillid til de kunder og skadelidte, der anmelder en skade. Tilsvarende forventer vi, at kunder og skadelidte afgiver korrekte og tilstrækkelige oplysninger til os.

Gartnernes Forsikring accepterer ikke forsikringssvindel. Vi finder det ikke rimeligt, at ærlige kunder skal betale for erstatninger til uærlige kunder og skadelidte, der begår forsikringssvindel.

Hvis vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om forsøg på forsikringssvindel, kan vi iværksætte en nærmere undersøgelse. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel, der rammer vores selskab. Vores undersøgelser står i rimeligt forhold til omfanget af den formodede svindel.

Vi handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks og overholder de regler, der følger af dansk ret.

Se forsikringsbranchens kodeks her: http://admin.forsikringogpension.dk/temaer/forsikringssvindel/Documents/Kodeks%20februar%202016.pdf

Du kan læse, hvad forsikringsbranchen siger om forsikringssvindel her: http://admin.forsikringogpension.dk/temaer/forsikringssvindel/Sider/svindel.aspx

Søg på Gartnernes Forsikring GS