Hundeforsikringer hos Gartnernes Forsikring

Hunden er ”menneskets bedste ven”. Og i hundens relativt korte liv oplever vi utrolig mange glæder.  - Vi har altid en 100% loyal og hengiven kammerat. Men vi har som hundeejere også et stort ansvar. Udover at give hunden husly og mad skal vi også sørge for, at hunden er sund og rask. Dyrlægebehandlinger kan være kostbare; men som en hjælp til regningerne, kan du hos os tegne en hundesygeforsikring, som er livsvarig og som også dækker tilskud til medicin på recept. - Alle hundeejere skal  tegne en hundeansvarsforsikring, som kan udvides med en figurantdækning. Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi dig alle disse forsikringer, der giver dig tryghed som hundeejer, når uheldet er ude.

Sygeforsikring – livsvarig dækning

En sygeforsikring, der giver dig ekstra tryghed som hundeejer, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade. For alle sunde og raske hunde over 8 uger og yngre end 6 år - kan du tegne en sygeforsikring hos os. Hunden skal være ID mærket og vaccineret med en kombivaccine (hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus) – og revaccineres efter korrekte tidsintervaller. For hunde over 4 år gælder tillige, at du skal vedlægge en sundhedsattest fra din dyrlæge. Attesten må ikke være over 14 dage gammel. Forsikringen er en tilskudsordning til dækning af de nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med sygdom og skader som følge af en uventet og udefra kommende hændelse. Der ydes et 80 pct. tilskud efter fratræk af selvrisiko på kr. 790,- pr. diagnose, pr. behandlingsperiode (= 60 dage).  Hundesygeforsikringen dækker maksimalt kr. 21.087,- pr. forsikringsår. – Dog dækker forsikringen maksimalt kr. 7.236,- pr. år for udgifter til henholdsvis guldimplantat og øjenlidelser/- operation.

Ansvarsforsikring

Denne forsikring er i henhold til Hundeloven lovpligtig for alle hundeejere. Forsikringen dækker dit ansvar som hundeejer for de skader på personer og ting, som din hund forvolder. Ved personskader dækker vi med indtil 10 mio. kr. og ved tingskade indtil 2 mio. kr.

Udvidet ansvarsforsikring

Går du til hundetræning og lignende kan du have behov for en udvidet hundeansvarsforsikring. Denne forsikring (figurantdækning mv.) dækker skader på personer og ting som ovenfor nævnt, men også skader på såkaldt ”ikke – sagesløse” personer. 

Du er ikke forpligtet efter loven til at købe Udvidet ansvarsforsikring; men din klub eller forening vil ofte forlange, at du har dækningen for at kunne deltage i deres arrangementer.

Det koster din hundeforsikring

2018 (indekseres)Præmie:Selvrisiko:
Sygeforsikring*:kr. 1.631,-kr. 790,-
Ansvar*:kr. 409,-Ingen selvrisiko
Udvidet ansvar*:kr. 646,-Ingen selvrisiko

Velkommen i Gartnernes Forsikring – grundlagt i 1908!

Udover at være et nicheselskab til gartnerisektoren er vi i dag et fuldt kombineret forsikringsselskab, der tegner alle dine private forsikringer, udvalgte erhvervsforsikringer ligesom vi tegner liv og pension i samarbejde med AP Pension. Læs mere om forsikringer og om os på : www.garfors.dk  - her kan du også finde din lokale kundebetjener. Du er også altid velkommen til at ringe til os på telefon: 4371 1777. 

God skik

Inden forsikringstegning bør du altid læse information om GOD SKIK. Klik på linket herunder for at læse mere om God Skik for privatforsikringer i Gartnernes Forsikring: 

God skik

Søg på Gartnernes Forsikring GS