Husforsikring

Skader på dit hus, som skyldes brand, stormskade eller anden bygningsbeskadigelse, kan ofte være omfattende. 
Den bedste sikring mod et sådant økonomisk tab er at tegne en husforsikring. 

Dine dækninger og selvrisikoen fremgår af din police.

Hvad dækker forsikringen

Husforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Bygningsbrand, eksplosion, direkte lynnedslag og pludselig tilsodning og el-skade
 • Anden bygningsbeskadigelse, fx     
 • Vejr- og vandskader inkl. storm
 • Tyveri og hærværk
 • Glas og sanitet
 • Pludselig skade

Det er tillige muligt at tegne bygningsbrand og storm alene.

Desuden omfatter forsikringen udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning, ansvaret som husejer samt retshjælp, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister.

Husforsikringen kan udvides til at omfatte følgende tilvalgsdækninger:

 • Svampe- og insektskade
 • Rådskade
 • Skjulte rør og kabler
 • Stikledninger
 • Udvidet vandskade
 • Udvidet hus og have

Husforsikringen kan som nævnt ovenfor udvides til at dække på en række områder: Rådskade, dvs. skade på træ som følge af svamp, der bliver karakteriseret som råd. Og udvidet vandskade, der dækker skader på beboelsesbygning, fx nedbør, opstigning af grund- og kloakvand, udsivning fra synlige installationer og tab af vand og olie fra skjulte rør- og stikledninger. Og udvidet hus og have, der dækker skader forvoldt af dyr fx flagermus, mår, mus og rotter. Tyveri og hærværk på haveanlæg. Påkørsel af haveanlæg. Funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer. Visse byggematerialer, bygningstilbehør og bygningsdele. Kosmetiske forskelle. Ved dækningsberettiget rørskade dækker forsikringen kosmetiske forskelle på beskadigede og ubeskadigede fliser, klinker samt glas og sanitet. 

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vore forsikringsbetingelser, som du kan rekvirere fra selskabets kontorer.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS