Hver syvende person flytter typisk hvert år

Alene i 2010 blev der registreret lidt mere end 816.600 indenlandske flytninger. Hver
syvende person flyttede i løbet af året. 34 pct. af de registrerede flytninger i 2010
gik over kommunegrænser.

Hvis jeg flytter! Hvad betyder det for mine forsikringer? Få en samtale med din assurandør!

Søg på Gartnernes Forsikring GS