Samtykkeerklæring

I forbindelse med tegning af forsikringer i selskabet er jeg indforstået med at give samtykke til, at selskabet indhenter og videregiver mine kundeoplysninger. Det gælder både ved tegning og  ved overflytning af skadeforsikringer.

Hent formularen her

Samtykkerklæring

Søg på Gartnernes Forsikring GS