Familieforsikring

Dagligt hører man om brande, tyverier og vandskader i hjemmet, hvilket medfører at store værdier går tabt.

Men du kan sikre din families værdier ved at tegne en Familieforsikring.

Forsikringen omfatter også en ansvarsforsikring.

Familieforsikringen er den første hjælp på vejen til at dække det økonomiske tab, som opstår i forbindelse med en skade.

Alle vores kunder med en ikraftværende Familieforsikring har naturligvis ID-sikring mod identitetstyveri inkluderet uden merpris på forsikringspræmien.

Har du designmøbler/-lamper og særlige værdigenstande er disse dækket med 10% af den valgte forsikringssum. Summen kan udvides.

Kort sagt, en forsikring som du og din familie ikke kan undvære – billig i præmie i forhold til, hvad den omfatter.

Dine dækninger og selvrisikoen fremgår af din police.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker skade på privat indbo ved:

 • Brand, lynnedslag, eksplosion m.v.
 • El-skade
 • Udstrømning af væsker
 • Storm og visse nedbørsskader
 • Køle og dybfrost
 • Tyveri
 • Røveri, overfald m.v.
 • Hærværk
 • Psykologisk krisehjælp
 • ID-sikring mod identitetstyveri
 • Redning, oprydning og flytning
 • Færdselsuheld og havari

Desuden omfatter forsikringen bagageforsikring, privat ansvarsforsikring for dig og din familie samt en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister. 

Hvem er omfattet

Familieforsikringen omfatter forsikringstageren og dennes husstand samt fastboende medhjælp i husholdningen. Til husstanden regnes familiemedlemmer, eventuel plejebørn og samlever, som bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Logerende er ikke omfattet.

Mulige tilvalgsdækninger

 • Glas- og sanitet
 • Pludselig skade
 • Elektronik
 • Udvidet cykelforsikring
 • Årsrejseforsikring - Verden: Dækker hele husstanden på private ferierejser og i 60 dage kan udvides til 90 dage, udvides skirejse og udvides med afbestilling. Dine Årsrejseforsikringsdækninger fremgår af din Familieforsikringspolice. 

Hvis du ikke har Årsrejseforsikring

Hvis du ikke har en Årsrejseforsikring, er vores bedste råd: Tegn snarest en Årsrejseforsikring! Skriv til os på www.garfors.dk/Rejseforsikring eller ring på tlf.nr. 43 71 17 77 og få et tilbud på en Årsrejseforsikring Verden. Årsrejseforsikringen tegnes som en tillægsdækning til Familieforsikringen.

Husk Årsrejseforsikring!

Da rejsedækningen på det gule rejsesygesikringskort som bekendt ophørte i 2014, er det endnu vigtigere at have en Privat Årsrejseforsikring  

De nye regler for det gule sundhedskort/rejsesygesikringskort betyder, at vi har ajourført vores Årsrejseforsikringsbetingelser.

Hent produktblad her

Familieforsikring

Hent produktblad her

ID-sikring

Print dit eget Årsrejseforsikringskort her

Hent produktblad her

Årsrejseforsikring

Det blå kort dækker mindre end det gule rejsesygesikringskort – derfor er en privat Årsrejseforsikring vigtig

Du bør altid have et gyldigt blåt EU-sygesikringsbevis med på rejsen. Kortet dækker i EU/EØS-landene og Schweiz mv. Det blå kort giver adgang til offentlig lægehjælp på lige fod med borgerne i det land, som du rejser til. Kortet dækker forskelligt alt efter, hvilket land du rejser til, og i nogle lande skal du selv betale en del af udgifterne. Bemærk altså, at du med det blå kort kun er omfattet af de regler, der gælder i det land, som du besøger! Endvidere har du ikke længere adgang til en alarmcentral, det har du derimod med en Privat Rejseforsikring!

Læs mere om det blå kort og bestil på www.borger.dk

Hjælpeskema til beregning af indbosum

Vi tilbyder p.t. kun et hjælpeskema, som vi selv har udviklet. Skemaet kræver at du har Excel eller lignende installeret på din maskine.

Hjælpeskemaet finder du her:

Beregningsskema til indbosum

Når du køber en indboforsikring, skal du angive den samlede forsikringsværdi (indbosum), d.v.s. hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – f.eks. en brand.

Søg på Gartnernes Forsikring GS