Fortrydelsesret

Efter forsikringsaftalelovens § 34 har du ret til at fortryde købet af private forsikringer.                         

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og løber fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • Det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, eller
  • Det tidspunkt, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten, eller
  • Det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft.

Ved udvidelse af eksisterende forsikring skal du være opmærksom på, at det alene er udvidelsen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således:

  • Hvis du fx har fået underretningen mandag den 1., kan du fortryde til og med mandag den 15.
  • Hvis fristen udløber på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

Fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikring begrænses af lov om finansiel virksomhed § 60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet med tilbagevirkende kraft i andet selskab, som har ret til at tegne bygningsbrandforsikring.

Hvordan fortryder du
Inden fortrydelsesfristens udløb skal Gartnernes Forsikring underrettes om, at du har fortrudt købet af forsikringen. Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen.  

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:  

Gartnernes Forsikring GS
Struergade 24
2630 Taastrup
E-mail: gaf@garfors.dk  

Hvis du fortryder
Hvis du fortryder købet af forsikringen, bliver købet ophævet, og der skal ikke betales noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra, du har købt forsikringen, og til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen.

Fortrydelsesret

Søg på Gartnernes Forsikring GS