Personlig kunderådgivning

Som privat- og erhvervskunde hos os har du din egen kundebetjener. Og i et samarbejde med dig sikres du den bedste rådgivning, herunder synliggørelse af de nødvendige personlige oplysninger. Aktuel behovsafdækning, risikoanalyse og ønsker om til- og fravalg.

Du informeres i denne forbindelse om de umiddelbare konsekvenser af dine valg. Ved besøg og henvendelser gennemgås dine policer, således at vi i fællesskab kan sikre, at alle dine forsikringsbehov er drøftet og ajourført. 

Inden forsikringstegning

Du kan læse her om de oplysninger du skal have sammen med vores tilbud, som har følgende hovedpunkter:

 • Forsikringer, som du skal have
 • Mulighed for dobbelt forsikring
 • Fortrydelsesret
 • Forsikringens løbetid og opsigelse
 • e-Boks
 • Aflønning
 • Forsikringsformidlere
 • Personoplysninger
 • Klagemuligheder
 • Tilsyn og Garantifond
 •  

Samtykke

I forbindelse med tegning af forsikringer hos os, giver du samtykke til, at selskabet indhenter og videregiver dine kundeoplysninger. Det gælder både ved tegning og ved overflytning af skadeforsikringer.
Klik her for at se den fulde ordlyd  i den af forsikringsbranchens og Forsikring & Pensions aftalte og godkendte formular: SAMTYKKEERKLÆRING.

Søg på Gartnernes Forsikring GS