God skik

I Gartnernes Forsikring gør vi det anderledes, og god skik har altid været hovedtemaet i vores personlige kunderådgivning – for såvel erhvervs- som privatkunder. Som kunde hos os har du din egen kundebetjener. - Og i et samarbejde med dig sikres du den bedste rådgivning, herunder synliggørelse af de nødvendige personlige oplysninger. Aktuel behovsafdækning, risikoanalyse og ønsker om til- og fravalg. - Du informeres i denne forbindelse om de umiddelbare konsekvenser af dine valg. Ved besøg og henvendelser gennemgås din forsikringsoversigt, således at vi i fællesskab kan sikre, at alle dine forsikringsbehov er drøftet og ajourført – og vi bekræfter gerne skriftligt! – det er god skik i praksis – og hos os har du selvfølgelig også ret til at fortryde – vi har 14 dages fortrydelsesret på alle privatforsikringer.

God skik

Du kan læse mere her:  God skik for privatforsikringer, der omhandler følgende hovedpunkter, som bør læses inden forsikringstegning:

  • Velkommen
  • Privatforsikringer som du skal/bør have
  • Muligheder for yderligere information
  • Retsstilling som forsikringssøgende
  • Risiko for dobbeltforsikring
  • Behandling af personoplysninger - herunder hvad du giver samtykke til
  • Klagemuligheder
  • Kundebetjeners aflønningsforhold
  • Afgifter, bidrag og gebyrer
  •  

Baggrunden for god skik

D. 1. juli 2003 udsendte Økonomi- og Erhvervsministeriet en Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber. 

Bekendtgørelsen vedrører hovedsageligt privatforsikringer og kun i mindre omfang erhvervslivets forsikringsforhold. – Baggrunden for god skik bekendtgørelse er uden tvivl, at forsikring for almindelige forbrugere undertiden kan være en ”uvejsom jungle”, og dette forstærkes af, at visse forsikringsselskaber betjener sig af et upersonligt internet-salg eller salg via såkaldte call-centre på konsumentmarkedet. – Dette upersonlige ”fjernsalg” har netop skabt behovet for et ”god skik regelsæt” - Og for dog i det mindste at give kunden et vist overblik, skal al kommunikation og aftaler i princippet ifølge ”god skik bekendtgørelsen” bekræftes skriftligt og med fortrydelsesret; - men forstår du som kunde, hvad du har købt eller ikke købt efter sådan en upersonlig kontakt? 

Samtykke

I forbindelse med tegning af forsikringer hos os, giver du samtykke til, at selskabet indhenter og videregiver dine kundeoplysninger. Det gælder både ved tegning og ved overflytning af skadeforsikringer.
Klik her for at se den fulde ordlyd  i den af forsikringsbranchens og Forsikring & Pensions aftalte og godkendte formular: SAMTYKKEERKLÆRING.

Fortrydelsesret

Efter forsikringsaftale-lovens § 34 har du ret til at fortryde købet af private forsikringer.
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. 

Klik her for at se den fulde ordlyd af formularen: FORTRYDELSESRET

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS