18-06-2019

Gartnernes Forsikring planter 2.500 træer

Gartnernes Forsikring blev stiftet af gartnere for over 100 år tilbage, og lige siden har vi haft en stærk tilknytning til de grønne fag. Et grønnere Danmark er derfor en sag, der står vores hjerter nær.

Som et led i den landsdækkende kampagne "Danmark planter træer", har vi i Gartnernes Forsikring derfor valgt at bidrage til, at der plantes 2.500 nye træer i Danmark. Målet er, at der i alt plantes 1 million nye træer.

2500 nye træer for 50.0000 kr.
Gartnernes Forsikring har valgt at støtte "Danmark planter træer" kampagnen med 50.000 kr.

"Danmark planter træer" er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og TV2, som har til formål - sammen med danskerne - at gøre en positiv forskel for klimaet ved at plante én million træer.

For hver 20 kr. som indsamles i forbindelse med kampagnen, plantes der et ny træ. Ved at støtte sagen med 50.000 kr. bidrager vi i Gartnernes Forsikring derfor helt konkret til at, der plantes 2.500 nye træer. Det er vi rigtig stolte af, for som et forsikringsselskab med rødder i de grønne erhverv, står et initiativ som dette vores hjerter meget nær.

Nye træer og bevaring af eksisterende skove gør en forskel for klimaet
Det primære formål med kampagnen er som sagt at plante én million træer i Danmark. Helt konkret går kampagnestøtten til plantning af træer i nye danske Folkeskove. Det vil sikre mere skov i Danmark, som kan opsuge og tilbageholde CO2 fra atmosfæren. Ny skov vil samtidig sikre værdifulde levesteder for dyr og planter også i fremtiden.

Kampagnen støtter samtidig bevaring af eksisterende skov, hvilket er mindst ligeså vigtigt, hvis man vil gøre en forskel for klimaet og sikre biodiversiteten. 20% af de indsamlede midler går derfor til bevaring af eksisterende skov, nærmere bestemt til opkøb og bevaring af rydningstruet dansk skov samt bevaring af rydningstruet udenlandsk skov.

Du kan læse mere om "Danmark planter træer" på danmarkplantertraeer.dk

Sitemap
CloseClose