09-03-2020

Generealforsamling 2020 i Gartnernes Forsikring

Årets generalforsamling afholdes d. 23. april 2020 på Comwell Sorø. Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Mikkel Beha Erichsen.

Selskabets årlige generalforsamling afholdes torsdag den 23. april 2020 kl. 15.45 på Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø. Der serveres kaffe og te fra kl. 15.15.

Foredrag med Mikkel Beha Erichsen
Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag ved Mikkel Beha Erichsen, der tager os med på en rejse op langs Norges kyst med kurs mod polarisen og øgruppen Svalbard ombord på ekspeditionsskibet Wallenberg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed f.t. 1.1.2019 - 31.12.2019.
 4. Godkendelse af selskabets lønpolitik.
 5. Fremlæggelse af den af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport f.t. 1.1.2019 - 31.12.2019 med revisionspåtegning tillige med koncernregnskab f.t. 1.1.2019 - 31.12.2019 med revisionspåtegning.
 6. Godkendelse af årsrapporten f.t. 1.1.2019 - 31.12.2019 samt disponering af årsresultatet.
 7. Orientering om budget f.t. 1.1.2020 - 31.12.2020.
 8. Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne, herunder de delegerede.
 9. Bestyrelsesvalg.
  a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  På valg er:
  Gartneriejer Jacob Søegaard, 4000 Roskilde (Region Sjælland/Hovedstaden)
  Direktør Ole Sønder Snogdal, 5200 Odense V (Region Syddanmark)
  Advokat Hanne Bender, 2100 København Ø (ej delegeret)
  b. Valg fra de delegeredes kreds af 2 suppleanter for 1 år.
  På valg er:
  Gartneriejer Claus Christensen, 4632 Bjæverskov
  Gartneriejer Johnny E. Petersen, 3070 Snekkersten
 10. Revisorvalg.
  Valg af statsautoriseret revisor for 1 år.
 11. Valg af stemmeudvalg.
  a. Valg af 3 medlemmer.
  b. Valg af 2 suppleanter.
 12. Eventuelt.

Tilmelding & servering
Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved en buffet.

Tilmelding til buffeten kan ske til cd@garfors.dk senest den 16.april 2020.

Den reviderede årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til samme e-mail.

Sitemap
CloseClose