28-04-2020

Lynquiz om el-løbehjul – Kan du score 10 rigtige?

Det er sæson for el-løbehjul. De motoriserede vidundere, som efterhånden er blevet et populært eje i flere og flere danske familier, myldrer i denne tid ud på vejene, både i byen og i stigende grad også i villakvarterer og sommerhusområder. Tag vores lynquiz her og se, om du har styr på reglerne.

Kan du score 10 rigtige? Klik på det lille "plus" ud for hvert spørgsmål for at se, om du har svaret rigtigt.

1. Hvor gammel skal man være, før man må køre alene på el-løbehjul i trafikken?

Man skal være fyldt 15 år, før man må køre på el-løbehjul i trafikken. Dog må børn under 15 år gerne køre på el-løbehjul i trafikken, hvis de er sammen med en voksen på min. 18 år, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder må børn under 15 år gerne køre på elektrisk løbehjul uden en voksen.

2. Må man køre på fortovet med et el-løbehjul?

Nej. For el-løbehjul gælder de samme trafikregler som for cykler. Hvis der er en cykelsti skal du altså køre på den, og du må ikke køre på fortove, gangstier eller fodgængerfelter.

3. Er det lovpligtigt at have cykelhjelm på, når man kører på el-løbehjul?

Nej. Det er ikke lovpligtigt at have cykelhjelm på, når du kører på el-løbehjul, men det er en rigtig god idé! Vi anbefaler, at du altid tager hjelmen på, før du suser afsted på dit el-løbehjul. De hyppigste ulykker på løbehjul er hjernerystelse samt skader på håndled og underarm. Hvis dine børn skal afsted på løbehjul, kan det derfor også være en god idé udover cykelhjelmen at give dem håndleds-, albue- og knæbeskyttere på.

4. Hvor hurtigt må man køre på et el-løbehjul?

Elektriske løbehjul må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken.

5. Må man køre på et el-løbehjul, hvis man er påvirket af alkohol eller andet?

Nej. Der gælder de samme regler som for bilkørsel. Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

6. Må man køre to personer på et el-løbehjul, hvis der er plads til det?

Nej. Der må ikke være mere end én person på et el-løbehjul. Bliver du stoppet af politiet, mens I kører to på et el-løbehjul, vil I begge to få en bøde på 700 kr.

7. Må jeg tale i mobiltelefon, mens jeg kører på el-løbehjul?

Nej. Bøden for at bruge håndholdt mobil under kørsel på el-løbehjul er 1.000 kr. Det er ikke ulovligt at tale i mobiltelefonen med håndfri betjening, men vi anbefaler, at du undlader at gøre det og i stedet har din fulde opmærksomhed på din kørsel og færdslen omkring dig.

8. Skal der være lys på mit el-løbehjul om dagen?

Ja. Du skal køre med lys hele døgnet. Der skal være en hvid eller gul lygte foran på løbehjulet og en rød lygte bagpå. Lyset skal være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand. Dit el-løbehjul skal desuden være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.

9. Dækker min ulykkesforsikring, hvis jeg kommer til skade på mit el-løbehjul?

Ja. Din ulykkesforsikring hos Gartnernes Forsikring kan give erstatning for varige mén samt evt. strakserstatning ved knoglebrud*, hvis du kommer til skade på dit løbehjul. Har du begået en grov lovovertrædelse eller f.eks. været påvirket af alkohol, dækker din forsikring dog som udgangspunkt ikke, og du kan risikere ikke at få nogen erstatning. (*Strakserstatning sker under særlige forudsætninger og kræver, at du er omfattet af vores nyeste betingelser for ulykkesforsikring. Læs mere her.)

10. Dækker min ansvarsforsikring, hvis jeg er skyld i at andre kommer til skade pga. min kørsel på el-løbehjul?

Ja. Ansvarsforsikringen, som du får med i din familieforsikring fra Gartnernes Forsikring, indeholder også en dækning for skade forvoldt ved brug af segways*, motoriserede løbehjul og skateboards* samt selvbalancerende køretøjer* med en maks. hastighed på 20 km./t. Det er naturligvis en forudsætning, at vilkårene for dækning fra ansvarsforsikringen i øvrigt er opfyldt. Har du f.eks. været påvirket af alkohol, dækker din ansvarsforsikring som udgangspunkt ikke, og du kan risikere selv at stå med udgiften til et evt. erstatningskrav. (*Se alle detaljer i betingelserne for vores familieforsikring).

Sitemap
Close