01-10-2020

Stormsæson i Danmark – undgå skader på hus og have

Med indgangen til oktober går vi ind i højsæsonen for storm i Danmark. Fra oktober til januar rammes Danmark nemlig ifølge DMI’s vejrstatistikker af de fleste og mest voldsomme storme. Som husejer er det derfor en god idé at gøre en række forberedelser nu, så dit hus og din have er klar til at modstå efterårets storme.

I Danmark rammes vi ifølge DMI i gennemsnit af en storm hvert 2. til 3. år. Både storm og orkan betragtes som farligt vejr og kan forårsage voldsomme skader på f.eks. træer og bygninger. Den meteorologiske betegnelse for storm er, når vindstyrken er mellem 24,5 m/s – 28,4 m/s. Når vindhastigheden kommer over 32,6 m/s taler man om orkan.

I forsikringsøjemed betragter vi hos Gartnernes Forsikring vind, hvor styrken konstant eller i stød er på mindst 17,2 m/s., som storm. På forsikringsvejret.dk kan du se, om der har været storm eller andet farligt vejr i dit område.

I denne artikel har vi samlet de bedste råd til, hvad du selv kan gøre som husejer for at forebygge stormskader.

  Tjek dit hus for svagheder før stormsæsonen

  Stormskader på bygninger opstår oftest som følge af dårlig vedligeholdelse eller konstruktionsfejl på bygninger, tag og tagkonstruktioner og kan derfor i mange tilfælde forebygges, hvis man, før stormsæsonen, efterser sit hus for potentielle svagheder, hvor vinden vil kunne få fat og gøre omfattende skade.

  • Tjek i første omgang for løse tagsten eller tagplader, og tjek husmure for revner. Det kan du forholdsvis nemt selv gøre.
  • Tjek evt. selv om udhæng og sternbrædder er fastgjort ordentligt (sternbrædder er de brædder, som fastgøres til enderne af husets tagspær. De dækker af mellem udhæng og tagskæg og beskytter mod fugtskader i tagudhænget.).
  • En storm kommer sjældent uden rigelige mængder regn, så sørg også for, at dine tagrender er intakte og renset (fjern blade), samt at vandet kan få ordentligt afløb.
  • Tjek ligeledes udhuse, carporte, drivhuse mm.
  • Er du derudover generelt i tvivl om, hvorvidt dit hus er stormsikkert, eller om der kan være mangler eller fejl ved bygnings- og tagkonstruktioner, anbefaler vi, at du får en fagkyndig, som f.eks. en byggesagkyndig, til at gennemgå dit hus.
  • Har du selv mod på at tjekke tag og bygninger, kan du finde en tjekliste og yderligere informationer på bolius.dk. Her kan du også finde gode råd til at sikre dit drivhus mod storm.

  Kan dine træer klare den næste storm?

  En anden hyppig skadevolder er væltede eller knækkede træer og større grene, der bukker under for stormen og falder ned over nærliggende bygninger. Som haveejer bør du derfor også give dine træer et eftersyn før stormsæsonen. Se efter tegn på, om dit træ er svækket eller særligt udsat for stærk vind, og vurder desuden, om træet udgør en særlig risiko på grund af sin placering.

  • Har træet fået skader? F.eks. sprækker, døde grene eller grene, der er på vej til at knække?
  • Er træet angrebet af råd, svamp eller insekter?
  • Hælder træet, er kronen skæv, eller er der grene, som er særligt udsatte pga. længde, vinkel eller høj belastning?
  • Står træet alene eller på et meget åbent område? Så er det mere udsat for vinden.
  • Står dit træ i meget våd, fugtig eller løs jord? Så vil det have dårligere rodfæste.
  • Er der andre ting, som påvirker træets rødder og rodfæste, f.eks. gravearbejde i nærheden?
  • Udgør træets placering en risiko? Står det tæt på bygninger, udhuse, biler eller en vej?

  Er der træer, som er i risiko for at vælte eller knække, kan du forebygge, at det kommer så vidt ved at tage en række forholdsregler:

  • Beskær kronen og udsatte grene.
  • Alt efter træets tilstand og placering, kan det også være nødvendigt at fælde det for at undgå en stor bygningsskade.
  • Er dit træ i fare for at blive revet op med rod pga. løs eller våd jord, kan du få professionel hjælp til at sikre det.

  I det hele taget kan det være en god idé at tage en professionel med på råd omkring beskæring, fældning og sikring af havens træer. En professionel vil også kunne hjælpe dig med at vurdere træets generelle tilstand.

  Når der er varslet storm i dit område

  I stormsæsonen bør du som husejer altid holde øje med vejrudsigten og være opmærksom, når der varsles storm i dit område. Er der varslet storm, hvor du bor, så gå en runde omkring huset og i haven dagen før – eller i timerne før stormen - for at stormsikre særligt udsatte ting, der kan blive beskadiget eller løsrives og forvolde skade på biler, bygninger og mennesker.

  • Pak havemøbler, havegrill, bålfade, parasoller og lign. væk for vinteren, eller sørg for, at det er godt sikret, hvis ikke du har et sted at gøre af det.
  • Ryd op i haven: vandkander, legetøj og andet, der kan flyve rundt, skal væk.
  • Stil fritstående skraldespande og lign. ind i læ før stormen.
  • Presenninger og anden løs afdækning skal fjernes eller sikres med kraftigt reb eller lign.

  Trampolinen kan forvolde store skader

  Trampoliner er hvert år skyld i mange skader, når stormsæsonen sætter ind. En trampolin har et stort overfladeareal og vejer ikke særlig meget. Vinden kan derfor nemt få fat i den – og en flyvende trampolin kan komme vidt omkring og forvolde store skader på sin vej.

  Det er derfor vigtigt, at du pakker trampolinen sammen for vintersæsonen eller sørger for, at den er tilstrækkeligt sikret. Det bedste råd er at skille den ad og sætte den væk for vinteren. Kan du ikke pakke trampolinen væk, kan du gøre forskellige ting for at sikre den:

  • Tag sikkerhedsnettet af og fjern trampolindugen i midten, så kun rammen er tilbage.
  • Stil trampolinen i læ og bind noget tungt omkring benene.
  • Eller vend trampolinen på hovedet og stil noget tungt ovenpå den, f.eks. sandsække.
  • Du kan også købe stormsikringssæt til trampoliner. Her medfølger spiralkroge og nylonbånd, som kan bruges til at surre trampolinen fast i jorden.
  • Har du en nedgravet trampolin, kan vinden stadig få fat i trampolindugen. Her kan du f.eks. sikre den ved at lægge sandsække på kanten hele vejen rundt.
  • Er din nedgravede trampolin dækket over med en beskyttende presenning, skal denne også fjernes før storm.

  Hvis skaden sker

  Får du en stormskade, skal du kontakte os hurtigst muligt. Vi har en døgnservice, hvis du har behov for akut hjælp i forbindelse med en skade. Du kan se alle kontaktoplysninger og akutnumre her.

  Sørg desuden for at begrænse skadens omfang, så godt, du kan. Du har som forsikringstager pligt til, efter bedste evne, at begrænse skadens omfang og afværge yderligere skade.

  Det er som udgangspunkt din husforsikring, der dækker stormskader på dit hus eller andre bygninger, som er omfattet af din husforsikring. Har du tegnet ”Udvidet hus og have” som tilvalg til din husforsikring hos Gartnernes Forsikring kan du desuden få hjælp til oprydning og fjernelse af væltede træer i din have, hvis de er væltet pga. storm (optagning af rødder og nyplantning er ikke omfattet).

  Du kan læse mere om vores husforsikring, dækninger og tilvalgsmuligheder her.

  Sitemap
  Close