Foreløbig status på året 2017

2017 er på langt de fleste områder indtil nu gået rigtig godt for dit kundeejede forsikringsselskab. Det er vi yderst tilfredse med.

Vi er som bekendt et non-profit gensidigt selskab uden krav om afkast til aktionærer, hvorfor vi ikke opkræver højere præmier end skader og en udstrakt kundeservice nødvendiggør. Men året er jo ikke omme endnu, og vi har før set voldsomme vejrligsskader og andre uforudsete begivenheder sidst på året. Fx kom stormen ”Ingolf” på besøg her sidst i oktober, men heldigvis kun med moderate skader til følge. – Og vi håber for alle, at vejrguderne også er nådige i årets sidste uger!

Med disse ord ønsker vi en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi ser frem til fortsat at sikre din person og dine værdier!
Søg på Gartnernes Forsikring GS