Stormflod den 5. januar 2017

 

Har du haft en stormflodsskade, og har du en bygningsbrandforsikring i Gartnernes Forsikring GS, skal du anmelde skaden inden for 2 måneder efter, at skaden er sket.

 

Skade kan anmeldes elektronisk via Stormbasen:http://www.stormraadet.dk/Stormflod/Anmeld-din-skade.

 

Du kan også sende din anmeldelse på papir til os. Anmeldelsesblanketten kan du finde her:  

 

Stormrådets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan stormflodsskader behandles. Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål.

Søg på Gartnernes Forsikring GS