Redegørelse om inspektion i Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion i Gartnernes Forsikring GS.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Læs hele finanstilsynets redegørelse her.

 

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS