Lov om dagsgebyr

Idag er det således, at alle, som har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på et motordrevent køretøj (biler, motorcykler, knallerter, lastbiler varebiler samt arbejds- og landbrugsmaskiner), betaler til de skader, der sker, hvor der ikke er tegnet ansvarsforsikring.

Pr. 1. januar 2019 ændres færdelsloven, og der indføres en ordning, som i højere grad skal sikre, at ejere eller varige brugere af uforsikrede køretøjer selv betaler for de skader, som de forvolder.

DFIM (Dansk Forening for International Mørekøretøjsforsikring) opkræver i det nye år 250 kr. i dagsgebyr for hver dag, hvor færdselslovens forsikringspligt ikke er overholdt.

 

Gæld til DFIM blokerer ens mulighed for at få en ansvarsforsikring

Hvis man undlader at betale sin ansvarsforsikring, og køretøjet afmeldes pga. restance, vil man blive oprettet i DFIM's gebyrregister, og kan ikke tegne ny forsikring hos et forsikringsselskab, før dagsgebyret er betalt.

 

Læs mere her

Søg på Gartnernes Forsikring GS