Selskabets organisation

Vi er 43 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Høje Taastrup og på vores lokale kundebetjeneres hjemmekontorer i hele landet (klik på billedet til højre for at se kontaktinfo til de ledende medarbejdere).

Vi tegner alle former for skadeforsikring, såvel erhverv som privat, og vi ser det som vores fornemste opgave at kunne levere præcis de forsikringsløsninger, som vore kunder har behov for, og en hurtig sagsbehandling.

Udover væksthusgartnerier forsikrer vi også andre jordbrugsrelaterede risici samt industri- og handelsvirksomheder med flere hundrede medarbejdere.

Selskabet lægger stor vægt på et uformelt, åbent og udviklende arbejdsmiljø med enkle og korte forretningsgange og hurtige beslutningsprocesser.

 

 

Bestyrelsen

Selskabets øverste myndighed er en delegeret forsamling, som består af 28 medlemmer valgt af og blandt selskabets kunder. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer (heraf 4 valgt på den ordinære generalforsamling og 2 valgt af medarbejderne) og en direktion med en adm. direktør.

Offentliggørelse
Aflønning af bestyrelsen
Søg på Gartnernes Forsikring GS