Privatforsikringer - som er lovpligtige

  Ansvarsforsikring 

Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj, fx bil, motorcykel eller knallert, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker hvis føreren af køretøjet kører galt og forvolder skade på andre og andres ting.

 

   Bygningsbrandforsikring  

En brandforsikring kræves ofte af din bank hvis du skal have et lån i huset, fx ved boligkøb. Brandforsikringen dækker reparationer og genopførsel af et nyt hus i tilfælde af en brand. Bemærk, at forsikringen ikke dækker over dit indbo. Hertil skal du tegne en familieforsikring (indbo).

 

  Hundeansvarsforsikring

Hvis du ejer en hund er du erstatningspligtig for de skader din hund skulle forårsage. Det kan fx være hvis din hund løber ud på vejen og er skyld i et trafikuheld. I sådan et tilfælde kan en erstatningssum blive meget stor. Derfor er det lovpligtigt med en hundeansvarsforsikring.

Privatforsikringer - som er frivillige

Søg på Gartnernes Forsikring GS