Bilforsikring

Færdselsloven kræver, at en bil skal ansvarsforsikres. (Bemærk lov om dagsgebyr fra 1. januar 2019) Den lovpligtige ansvarsforsikring kan suppleres med en fuld kaskoforsikring. Udover biler forsikrer vi fx campingvogne, knallerter mv. samt kørende arbejdsredskaber til privat brug. 

Vores Bilforsikring er en forsikring med et helt nyt bonussystem.  

Forsikringen har 8 pristrin. Nye bilister starter på trin 0. Efter et års skadefri kørsel medfører det, at du rykker et trin frem til et billigere trin. Oplever du en skade, bliver du dog stående et år ekstra på samme trin. Elitetrinnet - trin 8 er det billigste pristrin. 

Hvad dækker forsikringen

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker skade, der forvoldes på andre personer eller andres ting ved færdselsuheld. Der dækkes med de til enhver tid gældende summer i færdselsloven. 

Kaskoforsikringen dækker skader på bilen ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Endvidere er kaskoforsikringen for de fleste køretøjer udvidet med en retshjælpsforsikring samt en redningsforsikring i udlandet (SOS-dækning). Kaskoforsikringen har en obligatorisk selvrisiko på kr. 1.000. Denne kan forhøjes mod rabat i præmien. 

Dine dækninger og selvrisikoen fremgår af din police.

Vejhjælp - en valgfri tillægsdækning

Vi tilbyder vejhjælp, som tillægsdækning til bilforsikringen for personbil og varebil, der udelukkende anvendes til privat kørsel (maks. totalvægt 3.500 kg) – dette inkluderer papegøjepladebiler, som er indregistreret til CPR-nummer samt til motorcykel og trailer/campingvogn. Læs mere om den valgfrie tillægsdækning her.

Tilvalg der gør din dækning endnu bedre

Ved tilvalgsdækningen Selvrisikoforsikring opkræves der ikke selvrisiko ved følgende skader:

  • Skade som følge af brand, eksplosion og lynnedslag. 
  • Skade som følge af tyveri og røveri. Skade ved nedstyrtning af genstande på bilen. 
  • Skade, der er forvoldt ved hærværk af kendt ansvarlig skadevolder.
  • Skade som følge af hagl.   
  • Skade ved påkørsel af større vilde dyr.
  • Skade, der kun sker på bilens lygter, spejle og ruder. Dog er der halv selvrisiko hvis forruden skal udskiftes. Denne halve selvrisiko kan dog også frakøbes. 

Tilvalg: Ung fører og Førerforsikring      

  • Ung fører: Hjemmeboende børn optjener anciennitet.
  • Førerforsikring: Forsikringen dækker føreren af den forsikrede bil.

 

 

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Andre motorkøretøjer til privat brug:

Hent produktblad her

Søg på Gartnernes Forsikring GS