Familieforsikring

Dagligt hører man om brande, tyverier og vandskader i hjemmet, hvilket medfører at store værdier går tabt.

Men du kan sikre din families værdier ved at tegne en Familieforsikring.

Forsikringen omfatter også en ansvarsforsikring.

Familieforsikringen er den første hjælp på vejen til at dække det økonomiske tab, som opstår i forbindelse med en skade.

Alle vores kunder med en ikraftværende Familieforsikring har naturligvis ID-sikring mod identitetstyveri inkluderet uden merpris på forsikringspræmien.

Har du designmøbler/-lamper og særlige værdigenstande er disse dækket med 10% af den valgte forsikringssum. Summen kan udvides.

Kort sagt, en forsikring som du og din familie ikke kan undvære – billig i præmie i forhold til, hvad den omfatter.

Dine dækninger og selvrisikoen fremgår af din police.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker skade på privat indbo ved:

 • Brand, lynnedslag, eksplosion m.v.
 • El-skade
 • Udstrømning af væsker
 • Storm og visse nedbørsskader
 • Køle og dybfrost
 • Tyveri
 • Røveri, overfald m.v.
 • Hærværk
 • Psykologisk krisehjælp
 • ID-sikring mod identitetstyveri
 • Redning, oprydning og flytning
 • Færdselsuheld og havari

Desuden omfatter forsikringen bagageforsikring, privat ansvarsforsikring for dig og din familie samt en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister. 

Hvem er omfattet

Familieforsikringen omfatter forsikringstageren og dennes husstand samt fastboende medhjælp i husholdningen. Til husstanden regnes familiemedlemmer, eventuelle plejebørn og samlever, som bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Logerende er ikke omfattet.

Mulige tilvalgsdækninger

 • Glas- og sanitet
 • Pludselig skade
 • Elektronik
 • Udvidet cykelforsikring
 • Årsrejseforsikring - Verden: Dækker hele husstanden på private ferierejser af op til 60 dages varighed. Perioden kan udvides til 90 dage. Forsikringen kan tillige udvides med skirejse og afbestillingsdækning.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Familieforsikring

Hjælpeskema til beregning af indbosum

Vi tilbyder p.t. kun et hjælpeskema, som vi selv har udviklet. Skemaet kræver at du har Excel eller lignende installeret på din maskine.

Hjælpeskemaet finder du her:

Beregningsskema til indbosum

Når du køber en indboforsikring, skal du angive den samlede forsikringsværdi (indbosum), d.v.s. hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – f.eks. en brand.

Søg på Gartnernes Forsikring GS