Årsrejseforsikring verden

Med Gartnernes Forsikrings Årsrejseforsikring Verden har du efter den 1. august 2014 som hidtil være dækket fuldt ud. Det betyder bl.a., at du ved akut tilskadekomst eller sygdom kan ringe til vores danske alarmcentral og få hjælp 24/7 - altså i alle døgnets timer, alle dage året rundt. Herudover dækker vores Årsrejseforsikring fx hjemtransport, ødelagte feriedage mv. og som standard dækker vi hele Verden. Her kan du på et overskueligt skema se dækningsforskellene på det blå EU-sygesikringsbevis og vores Årsrejseforsikring Verden.

Det blå kort dækker mindre end det gule rejsesygesikringskort – derfor er en privat Årsrejseforsikring vigtig

Du bør altid have et gyldigt blåt EU-sygesikringsbevis med på rejsen. Kortet dækker i EU/EØS-landene og Schweiz mv. Det blå kort giver adgang til offentlig lægehjælp på lige fod med borgerne i det land, som du rejser til. Kortet dækker forskelligt alt efter, hvilket land du rejser til, og i nogle lande skal du selv betale en del af udgifterne. Bemærk altså, at du med det blå kort kun er omfattet af de regler, der gælder i det land, som du besøger! Endvidere har du ikke længere adgang til en alarmcentral, det har du derimod med en Privat Rejseforsikring!

Læs mere om det blå kort og bestil på www.borger.dk

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Årsrejseforsikring

Print dit eget Årsrejseforsikringskort her

Søg på Gartnernes Forsikring GS