ID-sikring med identitetstyveri

Gartnernes Forsikring GS tilbyder fra den 1. april 2014 alle vores kunder med en ikraftværende Familiens Basisforsikring 2 en gratis ordning med ID-sikring.

Hvad er ID-sikring

ID-sikring er en dækning, der sigter på at forebygge, opdage og begrænse et identitetstyveri, som du kan opleve at blive udsat for.

Hvad er identitetstyveri

Identitetstyveri er situationer, hvor din identitet eller dine identitetspapirer uden din viden, tilladelse eller samtykke er stjålet og anvendes af en anden person med det formål at opnå økonomisk vinding. Det ulovlige formål kan være at åbne kreditkonti, søge om lån, registrere abonnementer eller købe varer m.v. i dit navn. Et identitetstyveri er en alvorlig affære og kan medføre et enormt tidskrævende arbejde med at foretage udredning og kontakte alle relevante instanser og firmaer.

Identitetstyverisag

Har du været udsat for et identitetstyveri og er der herefter sket en hændelse eller flere sammenhængende hændelser som følge af dette tyveri, er dette at betragte som en identitetstyverisag.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

ID-sikring

Søg på Gartnernes Forsikring GS