ID-sikring med identitetstyveri

ID-sikring er en dækning der sigter på at forebygge, opdage og begrænse et identitetstyveri.  

Vi tilbyder alle vores kunder med en ikraftværende Familiens Basisforsikring 2 eller Familieforsikring en gratis ordning med ID-sikring.

Hvad er identitetstyveri

Identitetstyveri er situationer, hvor din identitet eller dine identitetspapirer uden din viden, tilladelse eller samtykke er stjålet og anvendes af en anden person med det formål at opnå økonomisk vinding. Det ulovlige formål kan være at åbne kreditkonti, søge om lån, registrere abonnementer eller købe varer m.v. i dit navn. Et identitetstyveri er en alvorlig affære og kan medføre et enormt tidskrævende arbejde med at foretage udredning og kontakte alle relevante instanser og firmaer.

Udsat for identitetstyveri? Læs videre...

Hvis du som kunde hos Gartnernes Forsikring skulle blive udsat for identitetstyveri står du ikke alene med problemerne. Kontakt straks vores afdeling for ID-SIKRING på tlf. nr. 43 34 00 66 eller send en e-mail til: gaf@idsikring.dk, hvis du har mistanke om identitetstyveri. 

      

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

ID-sikring

Søg på Gartnernes Forsikring GS