Hundeforsikring

Hunden er ”menneskets bedste ven”. Og i hundens relativt korte liv oplever vi utrolig mange glæder.  - Vi har altid en 100% loyal og hengiven kammerat. Men vi har som hundeejere også et stort ansvar. Udover at give hunden husly og mad skal vi også sørge for, at hunden er sund og rask. Dyrlægebehandlinger kan være kostbare; men som en hjælp til regningerne, kan du hos os tegne en hundesygeforsikring, som er livsvarig og som også dækker tilskud til medicin på recept.

Alle hundeejere skal  tegne en hundeansvarsforsikring, som kan udvides med en figurantdækning.

 

Vi tilbyder dig alle disse forsikringer, der giver dig tryghed som hundeejer, når uheldet er ude.

Ansvarsforsikring

Denne forsikring er i henhold til Hundeloven lovpligtig for alle hundeejere. Forsikringen dækker dit ansvar som hundeejer for de skader på personer og ting, som din hund forvolder. Ved personskader dækker vi med indtil 10 mio. kr. og ved tingskade indtil 2 mio. kr. Forsikringen dækker også skader opstået under deltagelse i aktiviteter såsom hvalpetræning, lydighed, agility samt udstillinger og stævner organiseret af en klub eller forening.

Udvidet ansvarsforsikring

Forsikringen kan udvides til at dække deltagelse i figurantarbejde. Udvidet ansvarsforsikring dækker skader på person og ting, som hunden forvolder på ikke sagesløse (uskyldige) under deltagelse i figurantarbejde såsom IPO træning, standardarbejde, rondering, hyrdning, fastholdelse og bidearbejde organiseret af klub eller forening.

Sygeforsikring – livsvarig dækning

En sygeforsikring, der giver dig ekstra tryghed som hundeejer, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade. For alle sunde og raske hunde over 8 uger og yngre end 6 år - kan du tegne en sygeforsikring hos os. Hunden skal være ID mærket og vaccineret med en kombivaccine (hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus) – og revaccineres efter korrekte tidsintervaller. For hunde over 4 år gælder tillige, at du skal vedlægge en sundhedsattest fra din dyrlæge. Attesten må ikke være over 14 dage gammel. Forsikringen er en tilskudsordning til dækning af de nødvendige dyrlægeudgifter i forbindelse med sygdom og skader som følge af en uventet og udefra kommende hændelse. Der ydes et 80 pct. tilskud efter fratræk af selvrisiko på 806 kr. ,- pr. diagnose, pr. behandlingsperiode (= 60 dage).  Hundesygeforsikringen dækker maksimalt kr. 21.503,- pr. forsikringsår. – Dog dækker forsikringen maksimalt kr. 7379,- pr. år for udgifter til henholdsvis guldimplantat og øjenlidelser/- operation.

Det koster din hundeforsikring

2019 (indekseres)Præmie:Selvrisiko:
Sygeforsikring*:kr. 1.664,-kr. 806,-
Ansvar*:kr. 418,-Ingen selvrisiko
Udvidet ansvar*:kr. 659,-Ingen selvrisiko

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Søg på Gartnernes Forsikring GS