Privat Ulykkesforsikring

En Privat Ulykkesforsikring kan være rigtig rar at have.

Det er ikke en forsikring man skal have, men den giver et engangsbeløb til fri rådighed som kan være med til at forsøde ens tilværelse eller hvis man får brug for at få installeret hjælpemidler i sit hjem som følge af en invaliditet.

Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén eller dødserstatning efter ulykkestilfælde.

 

En Privat Ulykkesforsikring kan tegnes som:

 

 • Heltidsulykke

Forsikringen dækker ulykkestilfælde der sker i såvel arbejdstiden som i fritiden. I arbejdstiden er forsikrede dækket under den beskæftigelse, der fremgår af policen.

 

 • Fritidsulykke

Forsikringen dækker ulykkestilfælde der sker i fritiden. Bemærk, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde under arbejde for andre, hvor der burde være tegnet en arbejdsskadeforsikring (fx nabohjælp). 

 

Kan tegnes for personer, der er:

- under erhvervsudøvelsen omfattet af Arbejdsskadeloven og

- lønmodtager med mindst 20 timers beskæftigelse pr. uge.   

 

 • Børn under 2 år - gratis meddækket, hvis man har tegnet Privat Ulykkesforsikring.

For mere info - klik her

 

 • Børneulykke - kan indtegnes, indtil barnet fylder 18 år

Se mere info - klik her

Dækninger for Privat Ulykkesforsikring

Personskade som følge af:

 • Besvimelse/ildebefindende - som ikke skyldes sygdom
 • Forfrysning, hedeslag, solstik, drukning eller kulilteforgiftning

 

Som følge af et ulykkestilfælde dækkes:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5 %.
 • Ved en méngrad på 100 %, dækkes med indtil 2.000.000 kr.
 • Dødsfaldsdækning med en minimum sum på 100.000 kr. og maksimum sum på 2.000.000 kr. 
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30 % eller derover.
 • Udgifter til lægebehandling, fysioterapeut eller kiropraktor.
 • Tandbehandling

Farlig sport 

 • En skade vil dog være dækket uden tilvalg af farlig sport, i forbindelse med fx: Polterabend, fødselsdag, ferierejse eller et firmaarrangement. Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under lovlige, autoriserede forhold og under professionel instruktion.

Tilvalg

 • Farlig sport 
 • Fører af motorcykel, scooter, stor knallert, ATV og luftfartøj 

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Hent produktblad her

Krydsulykke

Krydsulykke benyttes, såfremt man ikke er gift - men er samboende.

Krydsulykke anvendes kun ved tegning af dødsfaldssum. Hver af de forsikrede tegner en ulykkesforsikring med sum ved mén på sig selv og dødsfaldssum på den anden. På denne måde undgås boafgiften, jf. gældende regler.

Farlig sport (bet. nr. 2000-03)

Følgende aktiviteter anses som farlig sport og skal være tilvalgt for at være dækket:

- Boksning, karate, judo, fægtning og lign. kampsport.

- Bjergbestigning, rappelling eller bjergklatring.

- Faldskærmsudspring.

- Drageflyvning, svæveflyvning, hanggliding, ultra light flyvning, kitesurfing og lign.

- Dykning.

- Motorløb.

Søg på Gartnernes Forsikring GS