Børneulykkesforsikring

Nyfødte børn er i de 2 første leveår automatisk omfattet af vores Privat Ulykkesforsikring på bet.nr. 2000-03. Derefter skal man selv sørge for at tegne børneulykkesforsikring på sit barn. 

Børn kan let komme til skade, mens de er i daginstitution, i skole, i fritidsklubben eller når de dyrker sport. Ofte er det tænderne, det går ud over. Man kan ikke forvente dækning fra kommunale forsikringer, og vi anbefaler derfor at tegne en børneulykkesforsikring. Så er du sikker på, at dit barn er dækket 24 timer i døgnet. 

Forsikringen dækker indtil førstkommende hovedforfald efter, at barnet er fyldt 18 år. Inden hovedforfald sender vi, automatisk et tilbud på omtegning af børneulykkesforsikringen - så Jeres barn ikke pludselig er uden dækning.  

 

Har dit barn et fritidsarbejde, skal du huske at oplyse det ved tegning af børneulykkesforsikring.

 

 

 

Dækninger

  • 24 timer i døgnet 
  • Erstatning for varigt mén startende ved 5 %
  • Ved en méngrad på 100 %, dækkes med indtil 1.500.000 kr.
  • Dobbelt erstatning ved méngrad på 30 % eller derover.
  • Gratis dødsfaldsdækning med en sum på 18.594 kr. (indeks 2016)
  • Tandskader, der er opstået inden barnet fylder 18 år. 

 

Tilvalg:

  • Farlig sport (inkl. dækning som fører af ATV)

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige dækninger m.m. fremgår af vores forsikringsbetingelser, som du kan se her 

Søg på Gartnernes Forsikring GS