Arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver er du forpligtet ved lov til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine medarbejdere. Alle, der udfører varigt eller midlertidigt arbejde i Danmark, er omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Det gælder også arbejde i den private husholdning og private tjenester for en arbejdsgiver og dennes husstand. Det er uden betydning, om arbejdet er lønnet.

Ved arbejdsskade forstås ulykkestilfælde, som skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene, herunder skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, som skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme.

Hvem har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring?

Enhver, der i sin bedrift, husstand eller på anden måde varigt eller midlertidigt beskæftiger andre personer, har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Desuden skal arbejdsgiveren mht. erhvervssygdomme skal arbejdsgiveren tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

For medhjælp i den private husholdning er der kun forsikringspligt, såfremt den samlede beskæftigelse i husholdningen (inkl. havearbejde og lignende) overstiger 400 timer om året.

Selvstændige erhvervsdrivende kan for sig selv og for medhjælpende ægtefæller tegne en arbejdsskadeforsikring. Dette er dog frivilligt.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Loven om sikring mod følger af arbejdsskade giver ret til følgende ydelser:

  • Sygebehandling, optræning, hjælpemidler mm.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes arbejdsskadeforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Regulering af arbejdsskadeforsikring?
Du kan logge ind online og regulere din arbejdsskadeforsikring. Det kræver, at du har policenr. og en adgangskode. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Log ind her

Nyt gebyr for arbejdsskadeforsikring per 1. januar 2022

Folketinget vedtog den 1. juni 2021 en ændringslov til loven om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Den indebærer, at Garantifonden med virkning fra 1. juli 2021 overtager administrationen af arbejdsskader, hvis et forsikringsselskab går konkurs eller får inddraget sin tilladelse. Som følge af lovændringen skal vi opkræve vores kunder et bidrag til Garantifonden på 30 kr. pr. fuldtidsansat. Beløbet opkræves første gang pr. 1. januar 2022.

Regulering af arbejdsskade

Har du brug for at regulere din arbejdsskadeforsikring, kan du logge ind online og udfylde vores reguleringsskema.

Det kræver, at du har policenr. og en adgangskode. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Sitemap