Biavlsforsikring

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening (DBF) tilbyder vi en biavlsforsikring, særligt skræddersyet til biavlere, og som kun tilbydes medlemmer af foreningen. Vores biavlsforsikring dækker dine særlige behov og udfordringer som biavler, og tilbydes til såvel momsregistrerede som ikke momsregistrerede biavlere.

Læs mere om vores Biavlsforsikring her.

Har du udelukkende hobbybiavl? Så kan det være, at vores Mini Biavlsforsikring passer bedre til dig. Se mere her.

Hvad dækker forsikringen?

Vores biavlsforsikring omfatter bistader med bifamilie og den i bistadet værende produktion, og omfatter desuden nødvendigt udstyr, herunder tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Forsikringen dækker mod:

  • Brand
  • Vandskade og oversvømmelse, når de forsikrede genstande befinder sig i bygning.
  • Tyveri, hærværk og skade forvoldt af større dyr
  • Væltede træer og nedfaldne grene
  • Transport af bistader til og fra arealer med udebigårde
  • Transport af honning til aftager
  • Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
  • Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden forsikring
  • Driftstab - som følge af en af biavlsforsikringen dækket skade på bistade eller bifamilie.

Dækning for ondartet bipest kan fravælges mod rabat i præmien.
Vær opmærksom på, at dækning mod driftstab kan kun tegnes for momsregistrerede virksomheder.

Biavlsforsikringen dækker på forsikringsstedet samt på arealer med udebigårde, som tilhører forsikringstageren.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores biavlsforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

20% rabat for medlemmer af Danmarks Biavlerforening

Som medlem af Danmarks Biavlerforening kan du få over 20% rabat på dine privatforsikringer

Vi har samarbejdet med Danmarks Biavlerforening i over 30 år - derfor har vi en solid erfaring med biavlsforsikring.

Som et led i samarbejdet tilbyder dig som medlem af Danmarks Biavlerforening over 20% rabat på alle privatforsikringer, når du tegner din familieforsikring + minimum to andre forsikringer hos os.

Har du hobby-biavl?

Har du et hobbybiavl er vores Mini Biavlsforsikring måske noget for dig

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening tilbyder vi som en del af vores familieforsikring en Mini Biavlsforsikring målrettet hobbybiavl.

Mini Biavlsforsikringen er et eksklusivt og gratis tilbud til medlemmer af Danmarks Biavlerforening.

Sitemap