Biavlsforsikring

I samarbejde med Danmarks Biavlerforening (DBF) har vi siden 1988 tilbudt en biavlsforsikring, særligt skræddersyet til biavlere, og som kun tilbydes medlemmer af foreningen. Vores biavlsforsikring dækker dine særlige behov og udfordringer som biavler, og tilbydes til såvel momsregistrerede som ikke momsregistrerede biavlere.

Hvad dækker forsikringen?

Vores biavlsforsikring omfatter bistader med bifamilie og den i bistadet værende produktion, og omfatter desuden nødvendigt udstyr, herunder tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Forsikringen dækker mod:

  • Brand
  • Vandskade og oversvømmelse, når de forsikrede genstande befinder sig i bygning.
  • Tyveri, hærværk og skade forvoldt af større dyr
  • Væltede træer og nedfaldne grene
  • Transport af bistader til og fra arealer med udebigårde
  • Transport af honning til aftager
  • Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
  • Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden forsikring
  • Driftstab - som følge af en af biavlsforsikringen dækket skade på bistade eller bifamilie.

Dækning for ondartet bipest kan fravælges mod rabat i præmien.
Vær opmærksom på, at dækning mod driftstab kan kun tegnes for momsregistrerede virksomheder.

Biavlsforsikringen dækker på forsikringsstedet samt på arealer med udebigårde, som tilhører forsikringstageren.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores biavlsforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Garfors
Exam. assurandør
Garfors
+45 43340009
Garfors
+45 20143971
Garfors
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Eksam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Garfors
Exam. assurandør
Garfors
+45 43340091
Garfors
+45 20223520
Garfors
Sitemap
Garfors