Forsikring mod produktionstab

Moderne væksthusbyggerier er forsynet med mange forskellige tekniske indretninger. Det betyder, at risikoen for et teknisk svigt er stor, og et uheld kan ødelægge en produktion totalt. Derfor tilbyder Gartnernes Forsikring en produktionstabsforsikring særligt målrettet væksthuse, som træder til, hvis produktionsapparatet svigter.

Hvad dækker forsikringen?

Med en produktionstabsforsikring er du sikret erstatning for forsikrede produkter, der er blevet ødelagt, beskadiget eller værdiforringet som følge af:

At den foreskrevne eller sædvanlige temperatur ikke er overholdt, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens produktionsapparat.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse i strøm-, gas- eller fjernvarmeforsyning.

Manglende vanding, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens vandforsyning og pumper indtil gødningsblander.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse af eller forstyrrelse i vandforsyningen.
  • Ledningsvand, vanddamp eller kølemedium, der pludselig og uforudset og på uregelmenteret måde strømmer ud af ejendommens vandforsynings-, opvarmnings-, køle- eller klimaanlæg.

Ildsvåde, dvs. løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft.

Dækning og selvrisiko
Samtlige kulturer i væksthuse er forsikret efter første-risikoprincippet, og er dækket indtil en fastsat sum inklusiv tabt fortjeneste (dækningsbidrag).

Katastrofeforsikring - en tilvalgsdækning
Forsikringen kan udvides med en katastrofedækning for skade forårsaget af visse plantesygdomme og skadedyr.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes produktionstabsforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing

Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap