Cyberforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en cyberforsikring, der dækker evt. omkostninger og erstatningsansvar som følge af et persondatabrud eller en sikkerhedsbrist. Udover at dække omkostningerne giver forsikringen desuden adgang til et beredskab af IT-konsulenter, juridisk bistand og PR-konksulenter.

Hvad dækker forsikringen?

Cyberforsikringen, som formidles af Gartnernes Forsikring, men tegnes hos Riskpoint A/S, dækker omkostninger afholdt af sikrede samt evt. erstatningsansvar overfor tredjemand som følge af et personadatabrud eller en sikkerhedsbrist. Forsikringen dækker din virksomhed i følgende tilfælde, når det er en direkte følge af persondatabrud eller sikkerhedsbrist.

  • Destruktion af digitale aktiver
  • Driftstab og udgifter til krisekommunikation
  • Afpresningsomkostninger og løsesumsomkostninger
  • Beredskabsomkostninger til IT-konsulenter, juridisk bistand og PR-konsulenter
  • Erstatningsbeløb og forsvarsomkostninger
  • Bøder (hvis de er forsikringsbare) og forsvarsomkostninger ved myndighedskrav.

Tilvalgsdækninger

Cyberforsikringen kan udvides til også at dække følgende tilfælde:

  • Driftstab og ekstra omkostninger som følge af persondatabrud, sikkerhedsbrist eller administrativ fejl.
  • Netbank (direkte tab ved netbanksindbrud).

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om cyberforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap