Erhvervsrejseforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en erhvervsrejseforsikring, der dækker ansatte rejsende i firmaets tjeneste i op til 30 dages varighed. Forsikringen dækker kombinerede erhverv- og ferierejser, hvor hovedformålet med rejsen er erhvervsrelateret.

Hvad dækker forsikringen?

Erhvervsrejseforsikringen, som formidles af Gartnernes Forsikring, men tegnes hos Riskpoint A/S, dækker de sikrede personer, dvs. ansatte rejsende i firmaets tjeneste, herunder ejere, ansatte, ægtefæller/samlever og børn. Forsikringen dækker kominerede erhverv- og ferierejser, hvor hovedformålet er erhvervsrelateret.

Forsikringen dækker i følgende tilfælde:

 • Sygdom og hjemtransport
 • Lægelig fejlbehandling
 • Sygeledsagelse og tilkaldelse
 • Rejseafbrydelse eller hjemkaldelse
 • Erstatningsperson
 • Forsinket fremmøde og flyforsinkelse
 • Privatansvar
 • Juridisk assistance i udlandet
 • Sikkerhedsstillelse
 • Eftersøgning, redning, evakuering og krisehjælp
 • Selvrisiko ved billeje
 • Bagage og bagageforsinkelse
 • Ulykke og overfald

Tilvalgsdækninger

Erhvervsrejseforsikringen kan udvides til også at dække følgende:

 • Medrejsende gæster og kunder
 • Afbestillingsforsikring

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om erhvervsrejseforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing

Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap