Transportforsikring

Mange virksomheder transporterer dagligt deres varer frem og tilbage. Beskadigede varer er en evig risiko.

Heldigvis kan du forsikre dig imod den. Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi dig forskellige muligheder, når det kommer til transportforsikringer, som dækker din egen virksomheds varer under transport.

Vores transportforsikringer

Transportforsikring
Vores transportforsikring dækker skade på gartneriets handelsvarer pakket til salg, dvs. varer som frugt, grønt, kulturer, samt emballage og transportmateriel, når disse varer transporteres i egen lastbil inden for Danmarks grænser, og såfremt, der er tale om egne varer til salg og ikke gods mod betaling.

Forsikringen kan udvides f.eks. for en anlægsgartner til at dække værktøj, maskiner, glas, potter (egne varer), reservedele og udstillingsmateriel under transport i eget køretøj.

Varetransportforsikring
Denne forsikring dækker skade på virksomhedens varer, når denne enten selv har påtaget sig transportrisikoen eller kontraktsligt har forpligtet sig at tegne forsikring for den, der er i risiko. Forsikringen kan tegnes for enkelt-transporter eller som årspolice og kan dække transporter overalt.

Hvad dækker forsikringerne?

Transportforsikringen
Denne forsikring dækker skader under transport på det forsikrede gods ved brand, kørselsuheld og tyveri. Tyveri dækkes kun, når der sker voldelig opbrydning af lukket og aflåset køretøj.
Forsikringen kan udvides til at dække under af- og pålæsning.

Varetransportforsikringen
Denne forsikring kan dække på enten ”udvidede” eller ”begrænsede” betingelser.

”Udvidede danske betingelser”
På disse betingelser dækker forsikringen stort set alle skadesårsager, dvs. alle ”ulykkeshændelser”, der medfører beskadigelse som følge af f.eks. hårdt vejr, hård belastning af godset under lastning og losning, på- og aflæsning, usædvanligt svind som følge af tyveri eller lækage, og mange andre ting.

De udvidede betingelser dækker også skadesårsager omfattet af de begrænsede betingelser.

“Begrænsede danske betingelser”
På disse betingelser dækker forsikringen - ud over havari, grosse-bidrag, brandskader og tyveri af hele kolli - kun skader som følge af, at transportmidlet kommer ud for en ”ulykkeshændelser” såsom et skib, der synker, strander, grundstøder eller ved sammenstød, eller ved fly og bil: væltning, sammenstød og nedstyrtning.

Endvidere kan vi tilbyde afdækning af visse strejke- og krigsrisici.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes transportforsikringer, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

VI FORSIKRER DINE KØRETØJER & DIN TRANSPORT

Vi kan forsikre alle dine erhvervskøretøjer, og du kan også tegne en transportforsikring, som dækker dine varer under transport.

MOTORKØRETØJER

MOTORKØRETØJER

Vores motorkøretøjsforsikring til erhverv gælder for kørende landbrugs- og arbejdsredskaber. Forsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring og kan desuden suppleres med en fuld kaskoforsikring.

Læs mere her

LASTBIL

LASTBIL

Lad os forsikre dine lastbiler. Vores lastbilforsikring omfatter som minimum den lovpligtige ansvarsforsikring. Dertil har du mulighed for at tilvælge en kaskoforsikring, som dækker skader på lastbilen.

Læs mere her

VAREBIL

VAREBIL

Lad os forsikre dine varebiler. Vores varebilforsikring omfatter som minimum den lovpligtige ansvarsforsikring. Dertil har du mulighed for at tilvælge en kaskoforsikring, som dækker skader på varebilen.

Læs mere her

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap