Netbanksforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en netbankssforsikring, der dækker tab af penge fra sikredes bankkonti ved indbrud i netbank. Forsikringen dækker tab fra bankkonti i danske pengeinstitutter.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge ved netbanksindbrud, når der er tale om bankkonti i danske pengeinstitutter i Europa og danske filialer af udenlandske pengeinstitutter.

Følgende er dækket:

  • Direkte tab ved elektronisk tyveri af sikredes penge, som følge af uatoriseret overførsel foretaget af tredjemand via sikredes netværk.
  • Såvel indeståender som trækningsret på netbankskonti er dækket.
  • Udgifter til at fastslå størrelsen af tab ved netbanksindbrud.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om netbanksforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap